Οδηγός για τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων MySQL από το cPanel

Τις παρακάτω οδηγίες μπορείτε να τις παρακολουθήσετε και στο σχετικό εκπαιδευτικό video: https://youtu.be/_jtopFUBRhc

Αφού συνδεθείτε στο cPanel σας ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

  • Κάνετε κλικ στο εικονίδιο "MySQL Database Wizard".
  • Πληκτρολογείτε ένα όνομα για την νέα database, και κάνετε κλικ στο κουμπί "Next Step".
  • Πληκτρολογήστε ένα username και ένα password για την δημιουργία χρήστη της βάσης δεδομένων που δημιουργείτε, και κατόπιν κάνετε κλικ στο κουμπί "Create User".
  • Κάνετε κλικ στο κουμπάκι "All Privileges" και κάνετε κλικ στο κουμπί "Next Step".

**Το όνομα της database, το username και το password θα χρειαστούν για scripts τα οποία επιθυμείτε να συνδεθούν στην database.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Όταν επιθυμούμε να συνδέσουμε μια εφαρμογή με την βάση ( πχ joomla) στο πεδίο Database η μορφή θα είναι : cpanelusername_onomadatabase

Και username : cpanelusername_xristisvasis.

  • 66 Χρήστες που βρήκαν αυτό χρήσιμο
Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;

Related Articles

Δε βλέπω τα αρχεία μου

Για να εμφανιστούν τα αρχεία σας όπως περιμένετε, όταν πληκτρολογείτε το domain σας, θα πρέπει τα...

Γρήγορη Πρόσβαση στο cPanel

Μπορείτε να συνδεθείτε άμεσα στο cPanel σας, αφού συνδεθείτε στην περιοχή πελατών της SigmaWeb,...

Διπλό login box σε password protected directories

Μερικές φορές μπορεί να διαπιστώσετε ότι όταν πάτε να συνδεθείτε σε ένα προστατευμένο directory,...

Επιλογή του σωστού πακέτου φιλοξενίας

Η επιλογή του πακέτου φιλοξενίας shared hosting είναι συνήθως εύκολη υπόθεση μια και το 90% των...

Προσθήκη επιπλέον φιλοξενούμενου domain στον λογαριασμό φιλοξενίας

Μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον φιλοξενούμενα domain names στα πακέτα φιλοξενίας όπου...