Όροι Χρήσης

Αρχική Σελίδα » Όροι Χρήσης

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση της εταιρείας SigmaWeb η οποία βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.SigmaWeb.gr. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα οι χρήστες παραχωρούν την συγκατάθεσή τους στους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε οφείλει να μην προβεί σε χρήση της.

Περιεχόμενο Ιστοχώρου SigmaWeb.gr – Απαγόρευση Αναδημοσίευσης

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή όλης της σελίδας χωρίς τη γραπτή άδεια της SigmaWeb.gr. Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των εγγράφων, των αρχείων, των κειμένων, των εικόνων, των φωτογραφιών, των γραφικών, των εξαρτημάτων και του κώδικα που περιέχεται σε αυτό καθώς και την γενική εικόνα της ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της SigmaWeb.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού ή/και διεθνούς δικαίου.

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – GDPR

Η SigmaWeb τηρεί και εφαρμόζει όλες τις απαραίτητες πολιτικές και τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα για να εξασφαλίζει την ενδεδειγμένη προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών/χρηστών της σύμφωνα με το νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης («GDPR»).

Κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα της SigmaWeb, συλλέγεται αυτόματα η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή του επισκέπτη για σκοπούς ασφάλειας των συναλλαγών και τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων προς εξυπηρέτηση του πελάτη. Για την απλή περιήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα, η SigmaWeb δεν συλλέγει κανένα άλλο προσωπικό δεδομένο.

Η SigmaWeb χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες των επισκεπτών της ιστοσελίδας για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, για τη σωστή εναλλαγή από τη μία σελίδα στην άλλη, καθώς και για στατιστικούς λόγους.

Η SigmaWeb συλλέγει και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών/χρηστών με την εγγραφή τους στις υπηρεσίες της. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και αποθηκεύονται (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail) είναι απαραίτητα και αναγκαία για την παροχή των συμφωνημένων υπηρεσιών και δεν υφίστανται καμία περαιτέρω επεξεργασία.

Η αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων των πελατών/χρηστών γίνεται σε dedicated server (αποκλειστικό διακομιστή). Τα προσωπικά δεδομένα θα παραμένουν αποθηκευμένα έως και δυο χρόνια μετά το κλείσιμο του λογαριασμού των πελατών/χρηστών για τη διευκόλυνση τους στην εκ νέου χρήση των υπηρεσιών της SigmaWeb στο μέλλον. Σε περίπτωση που ο πελάτης/χρήστης δεν επιθυμεί την αποθήκευση των στοιχείων του μετά το κλείσιμο του λογαριασμού του, έχει δικαίωμα να ανακαλέσει την παρούσα συγκατάθεση ή να ζητήσει τη διαγραφή τους.

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα έχει αποκλειστικά η SigmaWeb και οι αρμόδιοι υπάλληλοί (support operators), οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι να τηρούν τους κανόνες απορρήτου.
Οι πελάτες/χρήστες έχουν δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών δεδομένων που τους αφορούν.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και αποθηκεύει η SigmaWeb είναι απόρρητα και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται, διαβιβάζονται ή αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης από τη SigmaWeb.
Η SigmaWeb έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων που αφορούν τους πελάτες/χρήστες (κρυπτογράφηση κωδικών, 2 factor authentication, ενημερωμένες συσκευές, antivirus κοκ). Τα συνεργαζόμενα datacenters είναι πιστοποιημένα με το Διεθνές πρότυπο ISO 27001 (Πρότυπο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών) εξασφαλίζοντας την απαραίτητη προστασία των δεδομένων σε επίπεδο διακομιστή (server) ενώ παράλληλα καλύπτει τις αναγκαίες απαιτήσεις σε επίπεδο software για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε επίπεδο πρόσβασης (access).

Η SigmaWeb χρησιμοποιεί πρωτόκολλο ασφαλείας SSL (Secure Sockets Layer) σε επίπεδο πιστοποίησης επωνυμίας (company validated) εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια στη μεταφορά των προσωπικών δεδομένων των πελατών/χρηστών. Το πρωτόκολλο SSL κρυπτογραφεί κάθε πληροφορία που αποστέλλεται στον server κατά την διαδικασία εγγραφής των πελατών/χρηστών, προστατεύοντας έτσι τα προσωπικά δεδομένα κατά τη μεταφορά τους.

H SigmaWeb δεν συλλέγει ούτε αποθηκεύει τραπεζικά δεδομένα κατά τις συναλλαγές των πελατών/χρηστών με κάρτα. Οι συναλλαγές ολοκληρώνονται στο περιβάλλον της συνεργαζόμενης τράπεζας. H SigmaWeb δεν συλλέγει ούτε αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα των πελατών/χρηστών κατά τις συναλλαγές μέσω PayPal.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών/χρηστών μπορείτε να απευθυνθείτε στην SigmaWeb μέσω e-mail.

Όροι της σύμβασης

Η SigmaWeb διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών, οποτεδήποτε κρίνει αναγκαίο αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους συνδρομητές για οποιανδήποτε αλλαγή μέσα από τις ιστοσελίδες της.

Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr

Ο πελάτης/χρήστης και/ή μελλοντικός ιδιοκτήτης των ονομάτων χώρου πρέπει να αναγνώσει, να κατανοήσει και να συμφωνήσει με τον Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr και όλες τις τροποποιήσεις αυτού. Ιδιαίτερα θα πρέπει να αναγνώσει το άρθρο 8 του κανονισμού που αναφέρεται στους λόγους απόρριψης μίας αίτησης καταχώρισης ονόματος χώρου. Στην σελίδα της ΕΕΤΤ http://www.eett.gr υπάρχουν όλα τα κανονιστικά κείμενα και τυχόν τροποποιήσεις αυτών. Ο πελάτης με την αποδοχή των όρων χρήσης δηλώνει υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες/στοιχεία που υποβάλλει στην αίτηση καταχώρησης ονόματος οποιασδήποτε κατάληξης όπως και κάθε άλλη πληροφορία που τη συνοδεύει είναι ακριβείς και αληθείς.

Περιορισμός ευθύνης

Η SigmaWeb δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των προϊόντων / υπηρεσιών στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Θέματα ιδιοκτησίας υπηρεσιών: Απαγορεύεται η χρήση υπηρεσιών και προϊόντων της SigmaWeb με σκοπό την αισχροκέρδεια, εκβιασμό, μεταπώληση χωρίς άδεια και οποιαδήποτε κακόβουλη πράξη. Η SigmaWeb διατηρεί το δικαίωμα απενεργοποίησης της υπηρεσίας όταν υπάρχουν τα ανωτέρω ζητήματα, μέχρι να διερευνηθεί το ζήτημα δια της νόμιμης οδού.

Γενικοί Όροι Shared Hosting

Οι πελάτες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες Shared Hosting της SigmaWeb, συμφωνούν και αποδέχονται ότι χρησιμοποιούν διαμοιρασμένη (κοινόχρηστη) υπηρεσία φιλοξενίας στο διαδίκτυο, στον ίδιο server, μαζί με άλλους χρήστες. Όλα τα sites μοιράζονται την επεξεργαστική ισχύ (CPU) τη μνήμη (RAM), τους σκληρούς δίσκους (χώρος, I/O), την κίνηση δεδομένων (traffic) και τον Web/Μail/FTP/mySQL server, με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και αρμονική συνύπαρξη όλων των φιλοξενούμενων στον ίδιο server λογαριασμών, ενώ ισχύει πολιτική ορθής χρήσης πόρων συστήματος για την διατήρηση της υψηλότατης ποιότητας υπηρεσιών Shared Hosting.

Ο πελάτης οφείλει να επιβλέπει το μέγεθος του χώρου που καταλαμβάνει αυτός και οι υπόλοιποι χρήστες του λογαριασμού του στους σκληρούς δίσκους της Εταιρίας, καθώς και τους πόρους που καταναλώνει ώστε αυτό να μην υπερβαίνει τα όρια που έχουν οριστεί.

Απαγορεύεται ρητώς η μεταπώληση οποιουδήποτε Shared Hosting πακέτου και σε τέτοιες περιπτώσεις κερδοσκοπίας εις βάρος της ιδιοκτήτριας εταιρείας, η SigmaWeb διατηρεί το δικαίωμα τερματισμού του λογαριασμού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς την ευθύνη επαναφοράς ή παράδοσης αντιγράφων ασφαλείας.

Η SigmaWeb δεν φέρει καμία ευθύνη επιστροφής ή αντιλογισμού ποσού το οποίο καταβλήθηκε για τη φιλοξενία σε Shared Hosting πακέτο που απενεργοποιήθηκε ή τερματίστηκε λόγω παραβίασης των Όρων Χρήσης.

Στις διετείς συνδρομές νέων πακέτων φιλοξενίας που παρέχουν δωρεάν την κατοχύρωση domain name, η κατοχύρωση αφορά σε όλες τις καταλήξεις όπου αναφέρονται στον κατάλογο υποστηριζόμενων TLDs πλην της κατάληξης .city. Η δωρεάν παροχή αφορά μόνον την κατοχύρωση για τα προβλεπόμενα έτη και όχι την ανανέωση του ονόματος χώρου. Ο πελάτης μπορεί να επωφεληθεί της προσφοράς με αναφορά του στις παρατηρήσεις της παραγγελίας του ή ανοίγοντας ένα αίτημα υποστήριξης μέσω της περιοχής πελατών της SigmaWeb.

Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τις παροχές της SigmaWeb για:

 1. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις
 2. Πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο
 3. Περιεχόμενα για ενήλικες – πορνό, τζόγος και οτιδήποτε άλλο αντιτίθεται στον Ελληνικό νόμο.
 4. Αποστολή – μαζική αποστολή με e-mail με σκοπό διαφημιστικούς λόγους χωρίς τη συγκατάθεση του παραλήπτη.
 5. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν έχετε δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας)
 6. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων
 7. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών
 8. Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων
 9. Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο
 10. Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες
 11. Διακίνηση πειρατικού λογισμικού, torrents, MP3 και ταινιών
 12. Σύνδεση ή απόπειρα σύνδεσης σε βάση(εις) δεδομένων εξωτερικά, βάσεις δηλαδή που δεν ανήκουν/υπάγονται εντός του ιδίου λογαριασμού φιλοξενίας.
 13. Forum με links προς περιεχόμενο για το οποίο δεν έχετε δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις.
 14. Τα περιεχόμενα του λογαριασμού φιλοξενίας και η διαφύλαξη τους είναι ευθύνη του χρήστη. Η SigmaWeb δεν φέρει καμία ευθύνη για την διαφύλαξη, τροποποίηση, ανανέωση/αναβάθμιση των αρχείων του χρήστη.
Σε αποδεδειγμένη παραβίαση όλων των παραπάνω λόγων της παραγράφου, ο λογαριασμός από το οποίο προκλήθηκε η παραβίαση, τίθεται άμεσα σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας (suspended) μέχρι να διερευνηθεί το συμβάν, και καλείται ο πελάτης να δώσει εξηγήσεις. Σε περίπτωση που δεν δοθούν ικανοποιητικές εξηγήσεις εντός 24 ωρών ο λογαριασμός φιλοξενίας διαγράφεται χωρίς άλλη προειδοποίηση.
 

Καθορισμός όρου Unmetered

Ο όρος Unmetered ως προς την κατανάλωση χώρου στο δίσκο (αναφέρεται και ως disk space, χώρος Full SSD) και την κίνηση δεδομένων (αναφέρεται και ως Bandwidth) δεν νοείται ως παροχή απεριόριστων πόρων (unlimited). Nοείται ως η παροχή όσων πόρων απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία ενός ιστοτόπου, σε συνάρτηση με την υποχρέωση του πελάτη να ακολουθεί την πολιτική ορθής χρήσης, προκειμένου να μην επηρεαστεί η εύρυθμη λειτουργία του server που φιλοξενείται, αλλά και των υπόλοιπων φιλοξενούμενων λογαριασμών στον ίδιο server.

Ο πελάτης κατανοεί και αποδέχεται ότι ο λογαριασμός φιλοξενίας του, δεν παρέχεται για αποθηκευτικούς σκοπούς ή αρχειοθέτησης (πχ backup ή emails κοκ), ενώ η χρήση πόρων περιορίζεται μόνον σε αυτούς που απαιτούνται προκειμένου να λειτουργεί ομαλά ο ιστότοπός του.

Στα πακέτα φιλοξενίας τα οποία αναγράφεται ο όρος Unmetered Disk Space, στο παρεχόμενο cPanel θα εμφανίζεται στον πελάτη ένα ενδεικτικό όριο χρήσης δίσκου. Ο λόγος ύπαρξης συγκεκριμένου εμφανιζόμενου ορίου, είναι καθαρά για λόγους διαχείρισης των λογαριασμών φιλοξενίας και διασφάλισης της ακεραιότητας του server από πιθανή επίθεση, μαζικό uploading κακόβουλου κώδικα, κατάχρηση χώρου κοκ. Εφόσον η ιστοσελίδα του πελάτη χρειάζεται επιπλέον χώρο για την ομαλή λειτουργία της, τότε αυτός προστίθεται κατόπιν αιτήματος, από την SigmaWeb.

Πολιτική ορθής χρήσης

Στα πλαίσια της πολιτικής ορθής χρήσης των συνδρομητών του Shared Hosting (διαμοιρασμένο περιβάλλον φιλοξενίας), ο πελάτης μπορεί να αποθηκεύει μόνον τα αρχεία και τις βάσεις δεδομένων που είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας σας, καθώς επίσης και τα ενεργά e-mails.

Ο πελάτης κατανοεί ότι σε Shared Hosting περιβάλλον, φιλοξενούνται ιστότοποι οι οποίοι δεν καταναλώνουν παραπάνω πόρους από ότι το 99% των υπόλοιπων χρηστών, ενώ αποδέχεται ότι οιασδήποτε στιγμή προβεί σε υπερκατανάλωση πόρων συστήματος εις βάρος των υπόλοιπων χρηστών, αλλά και εις βάρος της ακεραιότητας του Server, η SigmaWeb διαθέτει το δικαίωμα να δράσει αυτοβούλως, και ανάλογα με την σοβαρότητα της κατάστασης μπορεί να ενημερώσει τον πελάτη προκειμένου να τερματίσει τις καταχρηστικές εργασίες, να τερματίσει εργασίες, να απενεργοποιήσει ή να τερματίσει τον λογαριασμό φιλοξενίας κοκ.

Η πολιτική ορθής χρήσης συνάδει επίσης και με την διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας η οποία απαγορεύεται στου λογαριασμούς φιλοξενίας. Ο πελάτης μπορεί να κατεβάζει τοπικά τα επιθυμητά αντίγραφα ασφαλείας καθώς αυτά διαγράφονται από τους λογαριασμούς φιλοξενίας.

Για την διασφάλιση της ορθής χρήσης πόρων στους Servers, η Sigmaweb, διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου καταναλώσεων πόρων των λογαριασμών και εφόσον κριθεί αναγκαίο μπορεί να απομακρύνει ή να διαγράψει απαγορευμένο ή κακόβουλο περιεχόμενο. Η πολιτική ορθής χρήσης, διασφαλίζεται και από αυτόματους μηχανισμούς ασφαλείας (Cloudlinux) όπου φροντίζουν για την εξασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας των Servers της εταιρείας.

Δεν επιτρέπονται σε Shared Hosting πακέτα φιλοξενίας:

– Ιστότοποι με υψηλές απαιτήσεις σε πόρους συστήματος, ή με απαιτητικές εφαρμογές σε php και mySQL.
– Ειδησεογραφικοί ιστότοποι, blοgs ή forums και ηλεκτρονικά καταστήματα, με χιλιάδες προϊόντα ή με μεγάλο όγκο περιεχομένου και εκατοντάδες ή χιλιάδες ταυτόχρονους επισκέπτες
– ιστότοποι με εκατοντάδες ή χιλιάδες χρήστες email λογ/σμών κι εταιρικών εφαρμογών
– Λογαριασμοί φιλοξενίας οι οποίοι με οποιονδήποτε τρόπο προβαίνουν σε κατάχρηση πόρων συστήματος.
– Λογαριασμοί φιλοξενίας στους οποίους αποθηκεύονται αντίγραφα ασφαλείας, ή παλαιά αρχεία ιστοσελίδων (πχ /oldsite κοκ) αφού ο χώρος της φιλοξενίας προορίζεται μόνον για την εξυπηρέτηση του ιστοτόπου και όχι για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
– Ιστότοποι που παραβιάζουν τους όρους του Unmetered και σημειώνουν υπερκατανάλωση πόρων, δεν μπορούν να παραμείνουν σε Shared Hosting και λαμβάνουν από την SigmaWeb προσφορά για μετακύλιση σε πακέτο υψηλής διάθεσης πόρων, ή σε κάποια Dedicated λύση φιλοξενίας.

Χρήση πόρων

Ο πελάτης συμφωνεί ότι προτίθεται να κάνει λογική χρήση των πόρων του server που φιλοξενείται, ότι δεν προορίζονται όλοι οι πόροι του server για δική του χρήση και αναγνωρίζει ότι μοιράζεται τους πόρους του server με άλλους χρήστες.

Ως όριο στη χρήση της υπολογιστικής ισχύος (CPU) του server τίθεται το 10% / CPU του server στα πακέτα shared hosting, ή επισκεψιμότητα που δεν ξεπερνά τις 1.000 επισκέψεις την ημέρα. Σε περίπτωση που οι διεργασίες που εκτελούνται στο λογαριασμό φιλοξενίας του πελάτη ξεπερνούν την κατανάλωση του 10% των πόρων, ο πελάτης ενημερώνεται σχετικά ώστε να τερματίσει τις συγκεκριμένες διεργασίες. Σε περίπτωση που οι συγκεκριμένες διεργασίες προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία του server και είναι εις βάρος των υπολοίπων πελατών, η SigmaWeb διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τις διεργασίες χωρίς να προηγηθεί σχετική ενημέρωση του πελάτη ή και ακόμα να απενεργοποιήσει το λογαριασμό φιλοξενίας αν αυτό κριθεί αναγκαίο. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται πρόταση στον πελάτη για μετάβαση σε «High Resources» πακέτο φιλοξενίας, VPS ή και Dedicated Server.

Για την διασφάλιση της ακεραιότητας του mail server στο shared hosting, η SigmaWeb διατηρεί το δικαίωμα να θέτει όρια στην ωριαία χρήση mail server κατά βούληση. Εφόσον ο πελάτης έχει μεγαλύτερες ανάγκες αποστολής email/ώρα, μπορεί να ζητήσει στην SigmaWeb προσφορά για αύξηση των ορίων του mail server στο πακέτο του.

Οι διαθέσιμοι πόροι του server προορίζονται αποκλειστικά για χρήση εντός των λογαριασμών φιλοξενίας των πελατών της SigmaWeb. Απαγορεύεται η διάθεση πόρων κατά οποιονδήποτε τρόπο σε sites τρίτων με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων αλλά μη περιοριζόμενων σε άντληση γραφικών ή κειμένων από sites τρίτων υλικού που βρίσκετε σε server της SigmaWeb, εκτέλεση προγραμμάτων banner exchange κτλ.
Απαγορεύεται ρητά η χρήση irc bot και chatrooms, λόγω του υπερβολικού φόρτου που προκαλούν οι παραπάνω εφαρμογές στους servers.

Τα όρια χρήσης πόρων και το set up των Shared Hosting servers της SigmaWeb, έχουν ως σκοπό την διαφύλαξη της ακεραιότητας των λογαριασμών όλων των χρηστών του server, την διατήρηση της ποιότητας των υπηρεσιών της SigmaWeb καθώς και την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των servers.

O Πελάτης οφείλει να κρατάει τις MySQL βάσεις του και σε μικρό μέγεθος και τα ερωτήματα προς τις βάσεις δεδομένων (MySQL queries) να είναι απλά και σύντομα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη απόδοση του server και της ιστοσελίδας του ταυτόχρονα.

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι ο τρόπος κατασκευής των φιλοξενούμενων στην SigmaWeb ιστοσελίδων, θα είναι τέτοιος όπου δεν θα προκαλεί υπερφόρτωση στους servers που τον φιλοξενούν, ενώ ο κώδικας και οι ενσωματωμένες εφαρμογές δεν θα απαιτούν υψηλούς πόρους (CPU, Disk IO, Ram), προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του Server και η αδιατάραχη συνύπαρξη όλων των φιλοξενουμένων σε αυτόν.

Δωρεάν Πακέτο Φιλοξενίας – FREE Hosting

Tο πακέτο Free Hosting παρέχεται χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση στον πελάτη με την κατοχύρωση νέου domain name εάν και εφόσον ο πελάτης το αιτηθεί κατά την παραγγελία του. Δεν απαιτεί υποχρέωση της SigmaWeb να το διαθέσει καθολικά σε όλα τα νέα domains που καταχωρούνται ή στα υπάρχοντα που δε συνδέονται με Hosting Account. Με τη μεταφορά του domain name σε άλλο καταχωρητή ή με τη λήξη του domain, η SigmaWeb διατηρεί το δικαίωμα άμεσης κατάργησης / διαγραφής του Free Hosting account του πελάτη, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Η SigmaWeb δεν φέρει την υποχρέωση παράδοσης ή διατήρησης αντιγράφων ασφαλείας (Back up) διαγεγραμμένου Free Hosting λογαριασμού, για λόγους απελευθέρωσης πόρων του server. Δεν υφίσταται Αίτηση μεταφοράς εμπορικού λογαριασμού σε πακέτο Free. Ο χρήστης της υπηρεσίας κατανοεί κι αποδέχεται ότι το επίπεδο της Τεχνικής Υποστήριξης περιορίζεται σε Email Support (Best Effort Χρόνου απόκρισης). Ως όριο στη χρήση της υπολογιστικής ισχύος (CPU) και μνήμης του server τίθεται το 2% των συνολικών πόρων του server στα πακέτα FREE hosting, ή επισκεψιμότητα που ξεπερνά τις 100 μοναδικές επισκέψεις την ημέρα. Τέλος, η SigmaWeb διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει δωρεάν λογαριασμό φιλοξενίας ο οποίος παραμένει σε αδράνεια για χρονικό διάστημα πάνω από 30 συνεχόμενες ημέρες, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, για την απελευθέρωση αχρησιμοποίητων πόρων.

Όρος Unmetered Bandwidth (Κίνηση δεδομένων) σε Shared Hosting πακέτα

Με τον όρο Unmetered Bandwidth που παρέχεται σε επιλεγμένα εμπορικά πακέτα Hosting, εννοείται η παροχή τόσων πόρων όσων απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία μιας υγιούς ιστοσελίδας, η οποία παροχή δεν παραβιάζει την ορθή λειτουργία των υπολοίπων sites που φιλοξενούνται στον ίδιο server. Η Unmetered παροχή Bandwidth συνάδει με την πολιτική Ορθής Χρήσης, όπου ο πελάτης κατανοεί και αποδέχεται ότι η ιστοσελίδα του καταναλώνει χωρίς περιορισμό το bandwidth που του παρέχει ο server, αντίστοιχο με αυτό της ισοκατανομής της επεξεργαστικής ισχύος του server (CPU) σε όλα τα sites του ιδίου shared hosting server.
Δεν επιτρέπεται η φιλοξενία σε πακέτο με Unmetered Bandwidth σε ιστοσελίδες με υψηλές απαιτήσεις σε CPU, με επισκεψιμότητα που ξεπερνά τις 1.000 μοναδικές επισκέψεις την ημέρα, με ανάγκες για Online Streaming με τη χρήση των πόρων του server, με Online gaming, ή για την εξυπηρέτηση σκοπών όπως μετάδοση – μεταφορά – αποθήκευση δεδομένων που ουδεμία σχέση έχουν με τον ιστότοπο και με την ομαλή λειτουργία αυτού καθώς και για τη διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας. Σε περιπτώσεις παραβίασης της Ορθής Χρήσης του Hosting Account η SigmaWeb διατηρεί το δικαίωμα άμεσης απενεργοποίησης, κατάργησης ή και επιβολή περαιτέρω χρέωσης του λογαριασμού, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του server ή την αποζημίωση (όπου αυτό επιβάλλεται) της ιδίας της εταιρείας ή των φιλοξενούμενων sites λόγω ζημίας που μπορεί να προκλήθηκε. Επαναφορά του Account μπορεί να ολοκληρωθεί εάν και εφόσον ο πελάτης επιβεβαιώσει εγγράφως την επίλυση του προβλήματος που οδήγησε στην παραβίαση των όρων χρήσης ή την παραδοχή του άμεσης συμμόρφωσης με τους όρους χρήσης του Shared Hosting. Η SigmaWeb δεν φέρει καμία ευθύνη επιστροφής ή αντιλογισμού ποσού το οποίο καταβλήθηκε για τη φιλοξενία σε Shared Hosting πακέτο που απενεργοποιήθηκε ή τερματίστηκε λόγω παραβίασης των Όρων Χρήσης.

Αντίγραφα Ασφαλείας

H SigmaWeb διατηρεί αντίγραφα ασφαλείας των φιλοξενούμενων στο shared hosting web sites. Τα αντίγραφα διατηρούνται για όσο ο λογαριασμός φιλοξενίας παραμένει ενεργός, και εφόσον το μέγεθος του λογαριασμού φιλοξενίας δεν ξεπερνά τα 5.000mb.
Η SigmaWeb σε κάθε εμπορικό λογαριασμό φιλοξενίας Shared Hosting (όσο αυτός είναι ενεργός), παρέχει στους χρήστες εργαλεία με τα οποία μπορούν να ανακτήσουν τα διαθέσιμα αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων τους ενώ οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την τοπική διαφύλαξη τους.
Η SigmaWeb δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων και βάσεων δεδομένων το οποίο παίρνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα δεν είναι ενημερωμένο ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Η SigmaWeb δεν φέρει καμία υποχρέωση διατήρησης αντιγράφου ασφαλείας των αρχείων του χρήστη μετά την διαγραφή του λογαριασμού φιλοξενίας (Termination).

Επιθέσεις DDOS

Η SigmaWeb παρέχει ύψιστη ασφάλεια σε όλους τους managed servers με εξειδικευμένη παραμετροποίηση που μπορεί να σταματήσει το μεγαλύτερο δυνατόν ποσοστό εισβολών, αλλά αυτή η προστασία είναι για την αποφυγή εισβολής προς τον server από μη εξουσιοδημένο παράγοντα (hacking) και δεν έχει να κάνει με επιθέσεις DDOS. Η SigmaWeb δεν παρέχει προστασία ή λύση σε οργανωμένες επιθέσεις DDOS. Σε περίπτωση που ο server σας δεχτεί DDOS επίθεση, θα εφαρμοστούν μέτρα κατά την απόλυτη κρίση της SigmaWeb.

Χρήση Dedicated & Cloud Servers

H SigmaWeb δε φέρει καμία ευθύνη για περιπτώσεις διακοπής ή ανώμαλης λειτουργίας Dedicated / Cloud Server που οφείλονται σε ενέργειες εκτελεσμένες από τον πελάτη και αφορούν στις παρακάτω:

 1. Μη συμβατό software ή application που τοποθετήθηκε στον server από τον πελάτη
 2. Διακοπές, καθυστερήσεις ή δυσλειτουργίες του εσωτερικού δικτύου του πελάτη (internal network) που σχετίζονται με θέματα συνδεσιμότητας ή firewall configuration ή bandwidth overage
 3. Υπερβολική χρήση των πόρων του server ή του Internet Feed του.

H SigmaWeb δεν ευθύνεται για κακή λειτουργία ή διακοπή του Dedicated / Cloud Server ως αιτία ακραίων περιπτώσεων που φεύγουν από τη λογική του φυσικού ελέγχου του Dedicated / Cloud Server από την εταιρεία. Ως τέτοιες περιπτώσεις ορίζονται οι εξής: Πόλεμος, σαμποτάζ, φωτιά, πλημμύρα, ακραία φυσικά φαινόμενα, επιθέσεις ιών, επιθέσεις DOS/ DDOS, επιθέσεις πάσης φύσεως που σχετίζονται με τη διαμόρφωση του Bandwith, θέματα που αφορούν στους DNS.

Η SigmaWeb δε φέρει την υποχρέωση ούτε την ευθύνη για την τήρηση ή δημιουργία αντιγράφων (Backup) των δεδομένων που ανεβαίνουν στο server από τον πελάτη. Δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια, διαγραφή ή καταστροφή των δεδομένων αυτών καθώς ούτε και για το περιεχόμενο τους.

Την πλήρη ευθύνη για την εμπιστευτικότητα των κωδικών πρόσβασης στη διαχείριση του Dedicated / Cloud Server και τις πληροφορίες λογαριασμού χρήστη φέρει κατ’ αποκλειστικότητα ο πελάτης. Δεν ευθύνεται η SigmaWeb για τυχόν κακή διαχείριση, κατάχρηση , παραλείψεις ή χρεώσεις που αποτελούν προϊόντα υποκλοπής ή κακόβουλης χρήσης των κωδικών πρόσβασης στο server ή προέρχονται από συνδέσεις στο server μέσα από περιεχόμενα που έχουν αναρτηθεί, μεταδίδονται ή αποθηκεύονται στο server από τον πελάτη.

Το όριο στη χρήση του Internet Feed στους Cloud Servers είναι τα 10.0 Mbits/s εκτός αν ο πελάτης έχει προμηθευτεί dedicated internet feed (isolated network).

Το όριο στη χρήση του IOPS στους Cloud Servers είναι τα 400 IOPS / cloud server εκτός αν ο πελάτης έχει προμηθευτεί επιπλέον IOPS.

Με τον όρο πελάτης εννοείται o ιδιοκτήτης του server, οι εργαζόμενοι γι’ αυτόν, υπεργολάβοι καθώς και εξουσιοδοτημένοι χρήστες με κωδικούς πρόσβασης στον Dedicated Server.

Μαζική αποστολή emails για διαφημιστικούς λόγους – Spam Mails

H μαζική αποστολή emails για εμπορικούς λόγους με σκοπό τη διαφήμιση ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ από την ελληνική νομοθεσία. Θεωρητικά η μαζική αποστολή emails για εμπορικούς λόγους (με σκοπό τη διαφήμιση) επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει η συγκατάθεση του παραλήπτη να λαμβάνει ηλεκτρονικά μηνύματα από τη συγκεκριμένη διεύθυνση email του αποστολέα. Στην περίπτωση που δεν τηρηθούν τα παραπάνω και ληφθεί ειδοποίηση από το data center για αποστολή spam mail, τερματίζεται ο λογαριασμός φιλοξενίας χωρίς ουδεμία προειδοποίηση.

Χρήση SiteBuilder:

Η SigmaWeb, στα πλαίσια των παροχών προς όσους επιλέγουν τα εμπορικά προγράμματα φιλοξενίας της, έχει δώσει την ευκαιρία στους πελάτες της να χρησιμοποιούν εργαλείο ανάπτυξης ιστοσελίδων sitebuilder και να αξιοποιούν τις δυνατότητές του δωρεάν κατά το διάστημα που φιλοξενούνται στους servers της SigmaWeb.

 • Η χρήση του είναι προαιρετική, και σε καμιά περίπτωση δεν εμποδίζεστε να αξιοποιήσετε άλλες τεχνολογικές δυνατότητες για να δημοσιεύσετε έναν ιστότοπο.
 • Η χρήση του είναι δωρεάν αλλά περιορισμένη: και αφορά μόνον τους πελάτες των υπηρεσιών φιλοξενίας της SigmaWeb μόνον όσο χρόνο κάνουν χρήση των υπηρεσιών αυτών.

Η SigmaWeb δεν υποχρεούται παρέμβασης και υποστήριξης στην διαδικασία κατασκευής της ιστοσελίδας από τον πελάτη. Τα χαρακτηριστικά του Online Website Builder ορίζονται από τo Brand πάροχο και η SigmaWeb οφείλει να τα ακολουθεί. Η SigmaWeb διατηρεί το δικαίωμα, τροποποίησης, κατάργησης η και αλλαγής παρόχου Online Website Builder χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Σε κάθε διαδικτυακό τόπο που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση του, δημοσιεύεται αυτόματα στο υποσέλιδο μια μικρή καλαίσθητη αναφορά στο εργαλείο αυτό. Απαγορεύεται ρητά η αφαίρεση αυτής της αναφοράς. Αν παρατηρηθεί αφαίρεση της αναφοράς, ο συγκεκριμένος ιστοχώρος θα απενεργοποιηθεί χωρίς άλλη προειδοποίηση.

Sigma Responsive, Sigma Responsive PRO & SigmaSHOP:

Η SigmaWeb παραδίδει στον πελάτη τη διαχείριση των υπηρεσιών Sigma Responsive & Sigma Shop με URL εισόδου στην κονσόλα διαχείρισης, όνομα χρήστη & κωδικό. Με την παράδοση αποστέλλεται Πλήρης Οδηγός Χρήσης με σαφείς οδηγίες χειρισμού. Ο Οδηγός Χρήσης έχει εκπαιδευτικό σκοπό κι όχι περιοριστικό. Ο πελάτης αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για κάθε ενέργεια που πραγματοποιείται στο διαχειριστικό τμήμα του ιστότοπου, μετά την παράδοση του έργου από τη SigmaWeb. Σε περιπτώσεις που οι πραγματοποιηθείσες ενέργειες οι οποίες δεν αναφέρονται στον Οδηγό Χρήσης ως προτεινόμενες παρεμβάσεις από τη SigmaWeb, επιφέρουν μερική ή ολική δυσλειτουργία του ιστότοπου, η SigmaWeb δεν φέρει ουδεμία ευθύνη αποκατάστασης ή επαναφοράς σε προηγούμενη μορφή. Η SigmaWeb, μπορεί να αναλάβει την επαναφορά του ιστοχώρου σε προηγούμενη έκδοση – όπου αυτό είναι εφικτό- κατόπιν αιτήματος του πελάτου και αποδοχής της σχετικής προσφοράς. Κάθε διαδικτυακός τόπος που έχει κατασκευαστεί με τη χρήση των υπηρεσιών SigmaShop & Sigma Responsive, φέρει ως αναφορά τον κατασκευαστή, ήτοι τη Sigmaweb, σε διακριτικό σημείο του υποσέλιδου. Η αναφορά αυτή, αποτελεί μέρος του σχεδιαστικού τμήματος του έργου ενώ η αφαίρεση της αναγνωρίζεται ως μη επιτρεπτή ενέργεια και απαγορεύεται ρητώς. Οι άνω υπηρεσίες, παρέχονται στον πελάτη με τον όρο να εισάγει στο καλάθι του και πακέτο φιλοξενίας Prime σε ετήσιο κύκλο χρέωσης.

Γενικοί όροι χρήσης SigmaSHOP

Η υπηρεσία SigmaShop, εφεξής προϊόν, προϋποθέτει την αποδοχή των Γενικών Όρων Χρήσης της Sigmaweb, εφεξής εταιρεία, ενώ υπόκειται και στους παρακάτω πρόσθετους όρους χρήσης:

1. Το προϊόν στην τελική του μορφή αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας κι οποτεδήποτε η εταιρεία κρίνει απαραίτητο μπορεί να τροποποιήσει, καταργήσει, αναβαθμίσει το προϊόν ή να προβεί σε τροποποιήσεις της τιμολογιακής του πολιτικής, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

2. Οι συνδρομητές του προϊόντος κατανοούν κι αποδέχονται ότι πρόκειται για συνδρομητική υπηρεσία την οποία καλούνται να ανανεώνουν με την πάροδο του επιλεγμένου κύκλου χρέωσης εάν επιθυμούν τη διατήρηση του.

3. Οι συνδρομητές του προϊόντος κατανοούν κι αποδέχονται τη υπηρεσία όπως παρέχεται από τη SigmaWeb, με τις διαβαθμίσεις και τους περιορισμούς του εκάστοτε πακέτου. Ενέργειες που αποσκοπούν στη μεταβολή των περιορισμών βάσει χαρακτηριστικών των πακέτων (όπως για παράδειγμα προσπάθειες εξωτερικής σύνδεσης στη βάση), έχουν ως αποτέλεσμα την απενεργοποίηση της υπηρεσίας. Απαγορεύεται ρητά η όποια εξωτερική εγκατάσταση τυχόν επιπλέον εφαρμογής ή επέκτασης, χωρίς την έγκριση της SigmaWeb και την παράθεση σχετικής προσφοράς για την εγκατάσταση της ζητούμενης εφαρμογής.

4. Η συνδρομή συμπεριλαμβάνει τη διατήρηση διαχείρισης της πλατφόρμας του Eshop και του συνδεδεμένου λογαριασμού φιλοξενίας. Ο συνδρομητής του eshop φέρει την απόλυτη ευθύνη για τη διαχείριση και κατανομή των πόρων που του διατίθενται και για τις επιπτώσεις αυτών.

5. Σε όλα τα πακέτα πλην αυτών που αφορούν σε ετήσιο κύκλο χρέωσης, ο χρήστης υποχρεούται να κατοχυρώσει νέο όνομα χώρου από την εταιρεία ή να χρησιμοποιήσει κάποιο υπάρχον. Με τον όρο free domain που αφορά σε προνόμιο των ετήσιων πακέτων του eshop εννοείται η δωρεάν καταχώρηση, για τα προβλεπόμενα έτη, νέου domain name κατάληξης .gr, κι όχι η μεταφορά, ανανέωση ή ανανέωση από μεταφορά.

6. Το προϊόν είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το λογαριασμό φιλοξενίας. Ως εκ τούτου, ο συνδρομητής κατανοεί κι αποδέχεται ότι απαγορεύεται η χρήση του λογαριασμού φιλοξενίας για σκοπούς που δε σχετίζονται με τη λειτουργία του καταστήματος. Σε περίπτωση παραβίασης του παρόντος η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε απενεργοποίηση, ακόμα και κατάργηση του λογαριασμού χωρίς προειδοποίηση.

7. Η εταιρεία αποκλειστικά και μόνο είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση αρχείων αντιγράφων του SigmaShop και μόνο αυτή μπορεί να προβεί σε αποκατάσταση, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο ή κατ’ εντολή του συνδρομητή. Σε καμία περίπτωση, δε φέρει την υποχρέωση παράδοσης αρχείων αντιγράφων ή πρόσβασης σε υπηρεσίες PHPMyAdmin, Back up και File Manager.

8. Ο συνδρομητής του SigmaShop είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή λειτουργία του SigmaShop και του λογαριασμού φιλοξενίας του. Σε περιπτώσεις παραβίασης ο συνδρομητής οφείλει να ενημερώσει άμεσα την εταιρεία για τη διαφύλαξη των ισορροπιών του server. Οποιαδήποτε άρνηση συνεργασίας αντιμετωπίζεται κατά την κρίση της εταιρείας.

9. Ο συνδρομητής δεν υπόκειται σε καμία δέσμευση διατήρησης της συνδρομής. Οποτεδήποτε επιθυμεί μπορεί να καταργήσει το λογαριασμό του, με ταυτόχρονη αποδοχή της κατάργησης του ηλεκτρονικού του καταστήματος. Ληξιπρόθεσμες οφειλές οδηγούν αυτομάτως στην απενεργοποίηση του λογαριασμού. Η εταιρεία δε φέρει καμία υποχρέωση διατήρησης αντιγράφων ασφαλείας για απενεργοποιημένες συνδρομές.

10. Το προϊόν δεν ευθύνεται για τον τελικό ευρετηριασμό των μηχανών αναζήτησης. Οι υπηρεσία SEO (search engine optimization) και οποιαδήποτε άλλη προωθητική υπηρεσία δεν παρέχεται στην συνδρομητική υπηρεσία. Εφόσον ο συνδρομητής επιθυμεί προωθητικές ενέργειες μπορεί να ζητήσει επιπλέον προσφορά από το τμήμα πωλήσεων της SigmaWeb.

11. Όλο το λογισμικό, τα προγράμματα, ο κώδικας, τα δεδομένα ή οι πληροφορίες που έχουν αναπτυχθεί ή παρέχονται στην υπηρεσία SigmaSHOP, καθώς και τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα, πατέντες, εμπορικά μυστικά, ή οποιαδήποτε άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα περιλαμβάνονται σε αυτά, παραμένουν στην αποκλειστική ιδιοκτησία της SigmaWeb και ο συνδρομητής αποδέχεται και συμφωνεί ότι δεν έχει κανένα ιδιοκτησιακό δικαίωμα.

12. Όλο το περιεχόμενο που εισάγει ο συνδρομητής στην υπηρεσία, παραμένει στην ιδιοκτησία του συνδρομητή. Μπορεί να ανακτήσει το περιεχόμενο του, με τον ίδιο τρόπο που το ανέβασε στην υπηρεσία, ήτοι χειροκίνητα. Η SigmaWeb, δεν φέρει υποχρέωσης προμήθειας του συνδρομητή των περιεχομένων που εισήγαγε στο SigmaSHOP.

13. Για όλες τις εξωτερικές εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί στην υπηρεσία στα πακέτα και κύκλους χρέωσης όπου διατίθενται (Skroutz Right Away, διασύνδεση με ελληνική τράπεζα, Διασύνδεση με Viva Payments) ή πρόκειται να εγκατασταθούν (κατόπιν αιτήματος του συνδρομητή και αποδοχής της σχετικής προσφοράς), οιασδήποτε τροποποίηση εκ του παρόχου τους, απαιτεί νέες τροποποιήσεις στο SigmaSHOP που δεν προβλέπονταν στην αρχική εγκατάσταση (αλλαγές πολιτικής παρόχων ή εταιρειών στις οποίες τελείται η διασύνδεση, ενεργοποίηση νέων παροχών κοκ), ολοκληρώνεται με κόστος εργασίας ανάλογο του μεγέθους της και εναρκτήρια τιμή εργασίας 19€ +ΦΠΑ.

14. Ο όρος δωρεάν φιλοξενία, αφορά την παροχή στον συνδρομητή για όσο χρονικό διάστημα διατηρεί την συνδρομή του SigmaSHOP, δωρεάν υπηρεσία φιλοξενίας: Η δωρεάν υπηρεσία φιλοξενίας του SigmaSHOP υπόκειται στα ίδια δικαιώματα και περιορισμούς των όρων του Shared Hosting σε ότι αφορά την Χρήση Πόρων και την Χρήση Bandwidth (Κίνηση δεδομένων). Η SigmaWeb διατηρεί το δικαίωμα απενεργοποίησης του λογαριασμού εφόσον ο συνδρομητής δεν σεβαστεί τα άνω όρια χρήσης. Εφόσον ο συνδρομητής χρειάζεται παραπάνω από τις δωρεάν παροχές φιλοξενίας της SigmaWeb, τότε η εταιρεία παραδίδει στον πελάτη προσφορά για προσθήκη πόρων στο πακέτο φιλοξενίας της υπηρεσίας βάσει των αναγκών του. Η δωρεάν υπηρεσία φιλοξενίας που παρέχεται με την διατήρηση της συνδρομής του SigmaSHOP αφορά αποκλειστικά για την διατήρηση και εύρυθμη λειτουργία του SigmaSHOP. Οποιαδήποτε άλλη χρήση του λογαριασμού φιλοξενίας (εγκατάσταση εφαρμογών οι οποίες δεν είναι εξουσιοδοτημένες από την SigmaWeb) η οποία δεν είναι αποδεκτή από την εταιρεία, απαγορεύεται ρητώς και η SigmaWeb διατηρεί το δικαίωμα απενεργοποίησης της υπηρεσίας.

15. Η διαδικασία παραγγελίας γίνεται ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα της SigmaWeb: https://www.sigmaweb.gr/eshop . Ο πελάτης επιλέγει το επιθυμητό πακέτο και κύκλο χρέωσης από τους διαθέσιμους που αναγράφονται στην ιστοσελίδα της SigmaWeb: https://www.sigmaweb.gr/eshop . Η παράδοση της υπηρεσίας προς επεξεργασία από τον συνδρομητή καθορίζεται από την SigmaWeb και συνήθως είναι έως 5 εργάσιμες ημέρες από την στιγμή που ο συνδρομητής δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες για την εγκατάσταση στην SigmaWeb, χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό. Για την παράδοση της υπηρεσίας το επιλεχθέν από τον συνδρομητή Domain θα πρέπει να κάνει resolve στην SigmaWeb.

 

Πολιτική δωρεάν μεταφοράς ιστοσελίδας

Με την επιλογή εμπορικού πακέτου της SigmaWeb, το οποίο φέρει την ένδειξη «Δωρεάν Μεταφορά», η SigmaWeb, αναλαμβάνει να μεταφέρει τα αρχεία της ιστοσελίδας από τον προηγούμενο πάροχο του χρήστη, στον νέο του λογαριασμό φιλοξενίας. Ο χρήστης οφείλει κατά την παραγγελία του να προμηθεύσει την SigmaWeb με ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας (αρχεία, βάση δεδομένων), ή με ενεργούς κωδικούς πρόσβασης (cPanel) στον λογαριασμό φιλοξενίας από τον προηγούμενο πάροχο, επίσης θα πρέπει να έχει διασφαλίσει τις προϋποθέσεις ώστε να μπορεί η SigmaWeb να ανακτήσει το αντίγραφο ασφαλείας (πχ αρκετό χώρο στο δίσκο κοκ ).
H «Δωρεάν Μεταφορά» αφορά στην μεταφορά μιας ιστοσελίδας και όχι περισσότερων. Για κάθε επιπλέον ιστοσελίδα που επιθυμεί ο χρήστης να μεταφέρει στην SigmaWeb, θα λαμβάνει οικονομική προσφορά για την εν λόγω εργασία.
Ο χρήστης έχει την ευθύνη της εγκυρότητας των αρχείων που θα προμηθεύσει την SigmaWeb προς μεταφορά. Τα αρχεία του χρήστη πρέπει να είναι απαλλαγμένα από ιούς και να είναι restorable. Σε κάθε περίπτωση, αν προκύψει οιασδήποτε δυσλειτουργία στην ιστοσελίδα μετά την μεταφορά, λόγω ασυμβατότητας, η SigmaWeb δεν φέρει καμία ευθύνη, ούτε υποχρεούται αποκατάστασης.
 
 

Χρήση πιστοποιητικού ασφαλείας Let’s Encrypt

Το πιστοποιητικό Let’s Encrypt παρέχεται από την SigmaWeb δωρεάν σε κάθε επί πληρωμή πακέτο Shared Hosting και ενεργοποιείται αυτόματα. Το πιστοποιητικό παραμένει σε ισχύ όσο το πακέτο φιλοξενίας παραμένει ενεργό. Τα χαρακτηριστικά του ορίζονται από τo Brand πάροχο και η SigmaWeb οφείλει να τα ακολουθεί. Η SigmaWeb διατηρεί το δικαίωμα κατάργησης της δωρεάν παροχής του πιστοποιητικού χωρίς άλλη προειδοποίηση. Η τροποποίηση της εκάστοτε ιστοσελίδας ώστε να ανταποκρίνονται όλες της οι σελίδες σε https κλήση είναι αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
 
 

Ασφάλεια

Για να εξασφαλίσει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, η SigmaWeb χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer). Το SSL είναι το πλέον αξιόπιστο πρωτόκολλο για την ασφάλεια συναλλαγών μέσω του internet, σε παγκόσμια κλίμακα. Με αυτή την τεχνολογία, κάθε στοιχείο που καταχωρείτε στο site μας κωδικοποιείται πριν βγει online και στην συνέχεια διερευνάται η αυθεντικότητα του μηνύματος και του server.

Τέλος, προσωπική ασφάλεια αποτελεί το password που δίνετε όταν γίνεστε μέλος του www.SigmaWeb.gr. Για να παρουσιάσουμε οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο θα πρέπει πρώτα να δοθεί το όνομα του χρήστη και το password. Για αυτό το λόγο, πρέπει να φυλάσσετε καλά αυτά τα στοιχεία για να μην κινδυνεύσουν να πέσουν σε χέρια τρίτων.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.SigmaWeb.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.
Η SigmaWeb αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

 • Ασφάλεια
 • Κρυπτογράφηση Κωδικοί Εισόδου (Username) & Ασφαλείας (Password)
 • Απόρρητο Συναλλαγών Ασφάλεια

Απόρρητο Συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον πελάτη/συνδρομητή στη SigmaWeb είναι εμπιστευτικές και η SigmaWeb έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Παραγγελίες

Διεκπεραίωση παραγγελιών – Πολιτική τιμών
Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων δεν είναι οι τελικές (δηλαδή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ). H εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Ευνόητο είναι ότι ο πελάτης καταβάλλει πάντοτε το τίμημα το οποίο αναγράφεται στους οικείους τιμοκαταλόγους γι’ αυτό το προϊόν ή την υπηρεσία κατά το χρόνο παραγγελίας. Ανεξόφλητοι λογαριασμοί οδηγούν σε αυτόματη απενεργοποίηση υπηρεσίας και η επανασύνδεση αυτής επιβαρύνεται με το κόστος σύμφωνα με τον τρέχοντα τιμοκατάλογο και δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση που ακυρωθεί – τερματιστεί – απενεργοποιηθεί η υπηρεσία.

Επανακατοχύρωση / Ανανέωση Ονομάτων Χώρου που έχουν λήξει:

Τα .GR domains μπορούν να ανανεωθούν έως και 15 ημέρες από την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης τους στην ίδια τιμή ανανέωσης σύμφωνα με τον τρέχοντα τιμοκατάλογο, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση.

Η επανακατοχύρωση Ονόματος Χώρου .EU: βάσει του νέου κανονισμού της 17/11/2016, τα .eu domains θα μπαίνουν απευθείας σε Redemption Period 3 ημέρες ΠΡΙΝ από τη λήξη τους και το κόστος της επανακατοχύρωσης είναι 290€ +ΦΠΑ.

Τα ονόματα χώρου .COM, .NET, .ORG, .BIZ, .INFO κλπ, που έχουν λήξει περνούν σε κατάσταση λήξης κατοχύρωσης – κράτησης («EXPIRED – REGISTRAR HOLD») για διάστημα 1-45 ημερών (χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό) και η επανακατοχύρωσή τους επιβαρύνεται με 19€ + ΦΠΑ. Έπειτα και εφόσον δε γίνει η ανανέωση στο παραπάνω διάστημα, το domain name περνά σε κατάσταση ανάκτησης / εξαγοράς («Redemption Grace Period» – RGP) για περίπου 30 ημέρες. Το κόστος ανανέωσης και ενεργοποίησης για domain σε RGP είναι 290€ +ΦΠΑ. Εάν το domain δεν ανανεωθεί και εντός αυτής της περιόδου τότε περνάει σε κατάσταση διαγραφής «PENDING DELETE» η οποία διαρκεί 5 ημέρες και κατά την οποία δεν μπορεί να ανανεωθεί. Μετά το πέρας των 5 ημερών, το domain απελευθερώνεται και διατίθεται προς πώληση για οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.

Σημαντική Σημείωση: Τα ονόματα χώρου .COM, .NET, .ORG, .BIZ, .INFO μπορούν μετά τη λήξη τους να δεσμευτούν και να πωληθούν σε οποιονδήποτε τρίτο ενδιαφερόμενο ακυρώνοντας οποιαδήποτε άλλη προαναφερόμενη διαδικασία. Ο μόνος τρόπος να κρατήσετε το .com, .net, .org, .biz, .info κλπ domain name σας, είναι να το ανανεώσετε ΕΓΚΑΙΡΩΣ και πριν τη λήξη του.

Shared Hosting – Φιλοξενία Ιστοσελίδων

Οι λογαριασμοί φιλοξενίας που παραμένουν ανεξόφλητοι, απενεργοποιούνται (Suspension) την τρίτη ημέρα μετά από την ημερομηνία λήξης του τρέχοντος κύκλου χρέωσης. Οι λογαριασμοί φιλοξενίας, παραμένουν σε κατάσταση απενεργοποίησης (Suspended), για δύο εβδομάδες μετά από την ημερομηνία λήξης του τρέχοντος κύκλου χρέωσης. Μετά το πέρας των άνω χρονικών ορίων, ήτοι δύο εβδομάδες μετά την ημερομηνία λήξης του τρέχοντος κύκλου χρέωσης, ο λογαριασμός φιλοξενίας διαγράφεται πλήρως (Termination), μαζί με όλα του τα δεδομένα.
Οι λογαριασμοί φιλοξενίας που βρίσκονται σε κατάσταση απενεργοποίησης (Suspended), ενεργοποιούνται χωρίς επιπλέον χρέωση (unsuspension), με την εξόφληση του λογαριασμού από τον πελάτη. Η SigmaWeb, δεν έχει υποχρέωση διατήρησης αντιγράφου ασφαλείας μετά την διαγραφή του λογαριασμού φιλοξενίας (Termination).

Dedicated Servers

Ο λογαριασμός θα πρέπει να εξοφλείται την προκαθορισμένη ημερομηνία και όχι αργότερα. Σε περίπτωση καθυστέρησης της εξόφλησης, το datacenter διακόπτει την πρόσβαση και χρεώνεστε με 49.00€ κόστος επανασύνδεσης. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε άλλο τον server, υποχρεούστε να δηλώσετε την ακύρωση 1 μήνα πριν τη λήξη του κύκλου χρέωσης. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούστε να καταβάλετε το αντίτιμο για τον επόμενο κύκλο χρέωσης.

Τρόποι Πληρωμής

Μέσω Πιστωτικής κάρτας

Έχετε την δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών σας μέσω πιστωτικής κάρτας Visa, Mastercard .
Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται αφού προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητας της. Ο πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας.

Με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης

Έχετε την δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών σας μέσω κατάθεσης σε τραπεζικούς λογαριασμούς που σας ανακοινώνονται κατά την παραγγελία σας. H προμήθεια των εμβασμάτων προς τον λογαριασμό της SigmaWeb όταν ο προεπιλεγμένος τρόπος εξόφλησης είναι η κατάθεση σε τράπεζα, επιβαρύνει τον πελάτη.

Μέσω Paypal
Έχετε την δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών σας μέσω Paypal.

Σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα η Paypal δεν μπορεί να γίνει ακύρωση της πληρωμής / παραγγελίας παρά μόνο με το πέρας της χρονικής περιόδου που έχετε δήλωση κατά την παραγγελία σας.

Παράδοση Προϊόντων / Υπηρεσιών

Η κατοχύρωση του ονόματος χώρου και η αγορά πακέτων hosting, γίνεται άμεσα με την εξόφληση της παραγγελίας. Ο πελάτης/χρήστης και/ή μελλοντικός ιδιοκτήτης των ονομάτων χώρου πρέπει να αναγνώσει, να κατανοήσει και να συμφωνήσει με τον Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρισης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr και όλες τις τροποποιήσεις αυτού. Ιδιαίτερα θα πρέπει να αναγνώσει το άρθρο 5 του κανονισμού που αναφέρεται στους λόγους απόρριψης μίας αίτησης καταχώρισης ονόματος χώρου.

Επικοινωνία

Το τμήμα υποστήριξης της Sigmaweb προσφέρει υποστήριξη επί 24ώρου βάσης και φροντίζει να καλύπτει όλα τα θέματα το συντομότερο δυνατόν. Συνήθως ο χρόνος απόκρισης είναι μόλις μερικά λεπτά και γίνεται συνεχής προσπάθεια ώστε να μην ξεπερνά τις 1 – 2 ώρες.
Η τηλεφωνική υποστήριξη περιορίζεται μόνο σε θέματα που αφορούν την εκάστοτε επί πληρωμή παρεχόμενη από την SigmaWeb υπηρεσία (web hosting, domain name κοκ) και όχι σε θέματα development ή web marketing.
Τα εγγεγραμμένα μέλη έχουν πλήρη υποστήριξη με σύστημα δημιουργίας support ticket. Λειτουργεί επίσης «LIVE HELP SUPPORT» με το οποίο επικοινωνείτε σε πραγματικό χρόνο με κάποιον από τους εκπροσώπους μας. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας – υποστήριξης είναι:

 • Μέσω email στο info@sigmaweb.gr
 • Μέσω τηλεφώνου στο 210.9609489
 • Μέσω fax στο 211.8002196

© 2005 – 2024 SigmaWeb – Φιλοξενία Ιστοσελίδων | Web Hosting | Cloud Server | eCommerce | Κατασκευή Ιστοσελίδων | GR Domain Name

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στον ιστότοπό μας.
ΑΠΟΔΟΧΗ