Reseller Hosting

Reseller Basic

Reseller Basic - 19€/ μήνα σε ετήσιο κύκλο

 • 25 GB Disk Space
 • 200 GB Bandwidth
 • Απεριόριστο Φιλοξενούμενα Domains
 • 15 Hosting Accounts
 • Απεριόριστο Λογαριασμοί Email
 • Απεριόριστο Λογαριασμοί FTP
 • Απεριόριστο Βάσεις MySQL
Reseller Popular

Reseller Popular - 39€/ μήνα σε ετήσιο κύκλο

 • 50 GB Disk Space
 • 500 GB Bandwidth
 • Απεριόριστο Φιλοξενούμενα Domains
 • 25 Hosting Accounts
 • Απεριόριστο Λογαριασμοί Email
 • Απεριόριστο Λογαριασμοί FTP
 • Απεριόριστο Βάσεις MySQL
Reseller Pro

Reseller Pro - 59€/ μήνα σε ετήσιο κύκλο

 • 80 GB Disk Space
 • 700 GB Bandwidth
 • Απεριόριστο Φιλοξενούμενα Domains
 • 35 Hosting Accounts
 • Απεριόριστο Λογαριασμοί Email
 • Απεριόριστο Λογαριασμοί FTP
 • Απεριόριστο Βάσεις MySQL
Reseller Supreme

Reseller Pro - 79€/ μήνα σε ετήσιο κύκλο

 • 100 GB Disk Space
 • 1000 GB Bandwidth
 • Απεριόριστο Φιλοξενούμενα Domains
 • 50 Hosting Accounts
 • Απεριόριστο Λογαριασμοί Email
 • Απεριόριστο Λογαριασμοί FTP
 • Απεριόριστο Βάσεις MySQL