Λήψεις Εγχειρίδια, προγράμματα και άλλα αρχεία

Η Βιβλιοθήκη Λήψεων έχει όλα τα εγχειρίδια, προγράμματα και λοιπά αρχεία που μπορεί να χρειαστείτε από εμάς.

 Αρχεία

Android email setup
Οδηγίες βήμα - βήμα για την προσθήκη λογαριασμού email σε συσκευή Android
Μέγεθος: 298 kB
iPhone email setup
Οδηγίες βήμα - βήμα για την προσθήκη λογαριασμού email στο iPhone
Μέγεθος: 1.08 MB
Mac Mail Setup
Οδηγίες βήμα - βήμα για την προσθήκη λογαριασμού email στο Mac
Μέγεθος: 989 kB
Microsoft Outlook email Setup
Οδηγίες βήμα - βήμα για τη δημιουργία νέου λογαριασμού email στο Microsoft Outlook
Μέγεθος: 1.23 MB
Outlook Express - Email setup
Οδηγίες βήμα - βήμα για τη δημιουργία νέου λογαριασμού email στο outlook express
Μέγεθος: 944 kB
Thunderbird - Email Setup
Οδηγίες βήμα - βήμα για τη δημιουργία νέου λογαριασμού email στο Thunderbird
Μέγεθος: 1022 kB
Αλλαγή Name Servers
Βήμα - βήμα η διαδικασία αλλαγής name servers
Μέγεθος: 289 kB