Όλες πλέον οι υποδομές φιλοξενίας της SigmaWeb αποτελούνται από FULL SSD αποθηκευτικούς χώρους. To storage της ελληνικής μας cloud υποδομής βασίζεται σε ένα πρωτοπόρο σύστημα All-Flash Software Defined Storage που είναι σε θέση να δίνει γραμμική αναβάθμιση χωρητικότητας και performance με λειτουργία εγγύησης απόδοσης (QoS) και εμπλουτίζει τις υπηρεσίες cloud της SigmaWeb με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα και ευελιξία. Το σύστημα αυτό αποτελεί κορυφαία επιλογή cloud operators όπως το eBay, το PayPal, η CenturyLink, η Colt, η Datapipe κλπ.Σάββατο, Οκτώβριος 6, 2018

« Πίσω