Πως ανεβάζω τα αρχεία μου;

Όλα τα πακέτα φιλοξενίας της SigmaWeb επιτρέπουν τη χρήση FTP, File Manager και άλλων προγραμμάτων web development με δυνατότητα upload. Ο πιο απλός τρόπος να ανεβάσετε τα αρχεία σας χωρίς τη χρήση ftp προγράμματος είναι μέσω του cPanel σας – File Manager, μέσα στο directory public_html.

Τα αρχεία πρέπει να ανεβούν μέσα στο directory "public_html" και η αρχική μας σελίδα να ονομάζεται index (index.html, index.htm, index.php κλπ...)

Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα FTP. Προτείνουμε το Filezilla το οποίο είναι ανοιχτού κώδικα και μπορείτε να το κατεβάσετε από:
http://filezilla-project.org/download.php - Client Download. Θα πρέπει να προσέξετε τις ρυθμίσεις του όπως αναφέρονται αναλυτικά εδώ
  • 242 Χρήστες που βρήκαν αυτό χρήσιμο
Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;

Σχετικά Άρθρα

Δε με αφήνει να ανεβάσω τα αρχεία μου – Γιατί;

Σιγουρευτείτε ότι τα ανεβάσετε στο σωστό path (μέσα στο public_html). Αν είστε σίγουροι ότι...

Filezilla - Σημαντική ρύθμιση

Filezilla - Σημαντική ρύθμισηΈνα από τα γνωστά προβλήματα που δημιουργούν οι multi threadded ftp...