Δε βλέπω τα αρχεία μου

Για να εμφανιστούν τα αρχεία σας όπως περιμένετε, όταν πληκτρολογείτε το domain σας, θα πρέπει τα αρχεία να ανεβούν μέσα στον FILE MANAGER του cPanel σας, στο directory "public_html" και η αρχική σας σελίδα να ονομάζεται index (index.html, index.htm, index.php κλπ) όπου μπορείτε να αντικαταστήσετε - διαγράψετε την υπάρχουσα Under Construction index.html με τη δική σας.

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση των αρχείων σας μέσα από το cPanel σας > File Manager

Επίσης θα πρέπει να βεβαιωθείτε:

  • Ότι το domain σας έχει κάνει Resolve.
  • Ότι έχετε θέσει τα σωστά δικαιώματα σε αρχεία και φακέλους.
  • Έχετε εισάγει σωστές εγγραφές στο .htaccess αρχείο σας.
  • Έχετε δημιουργήσει σωστά την βάση δεδομένων της ιστοσελίδας σας.
  • 1 Χρήστες που βρήκαν αυτό χρήσιμο
Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;

Σχετικά Άρθρα

Δημιουργία subdomain στον λογαριασμό φιλοξενίας

Μπορείτε να προσθέσετε απεριόριστα subdomains, στα εμπορικά πακέτα φιλοξενίας της SigmaWeb με τις...

Διπλό login box σε password protected directories

Μερικές φορές μπορεί να διαπιστώσετε ότι όταν πάτε να συνδεθείτε σε ένα προστατευμένο directory,...

Προσθήκη επιπλέον φιλοξενούμενου domain στον λογαριασμό φιλοξενίας

Μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον φιλοξενούμενα domain names στα πακέτα φιλοξενίας όπου...

Οδηγός για τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων MySQL από το cPanel

Τις παρακάτω οδηγίες μπορείτε να τις παρακολουθήσετε και στο σχετικό εκπαιδευτικό video:...

Γρήγορη Πρόσβαση στο cPanel

Μπορείτε να συνδεθείτε άμεσα στο cPanel σας, αφού συνδεθείτε στην περιοχή πελατών της SigmaWeb,...