Δε "βλέπω" το domain μου

Αν πληκτρολογείτε σε έναν Browser το domain σας και δεν απαντά η ιστοσελίδα σας, θα πρέπει να ελέγξετε τα παρακάτω:

Εάν κατοχυρώσατε το domain name σας πριν λίγο, μέχρι αυτό να κάνει resolve σε όλο το internet θα χρειαστούν 6 - 24 ώρες. Εάν δεν κατοχυρώσατε πρόσφατα το domain, ελέγξτε παρακαλώ αν:

  1. Έχει λήξει το domain σας.
  2. Έχετε ενεργό λογαριασμό φιλοξενίας (αν δεν έχετε ενεργό λογαριασμό φιλοξενίας είναι απόλυτα φυσιολογικό να μην εμφανίζεται τίποτα όταν πληκτρολογείτε σε έναν Browser το domain σας).
  3. Έχει το domain σας τους σωστούς nameservers.
  • 5 Χρήστες που βρήκαν αυτό χρήσιμο
Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;

Σχετικά Άρθρα

EPP Code - Κωδικός εξουσιοδότησης μεταφοράς domain

Μπορείτε να λάβετε τον κωδικό εξουσιοδότησης του domain σας αφού συνδεθείτε στην περιοχή πελατών...

Αλλαγή Name Servers

Για να αλλάξετε τους nameservers του domain σας, αφού συνδεθείτε στην περιοχή πελατών της...

Αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας domain name

Για να αλλάξετε τα στοιχεία επικοινωνίας του domain σας, αφού συνδεθείτε στην περιοχή πελατών της...

Ανανέωση Domain

Το σύστημα θα σας αποστείλει πολλαπλές αυτόματες ειδοποιήσεις αρκετές μέρες πριν από την λήξη του...

Δημιουργία (εγγραφή) nameservers

Μπορείτε να εγγράψετε νέους nameservers αφού συνδεθείτε στην περιοχή πελατών της SigmaWeb, από...