Τα όρια στη χρήση του Shared Hosting

Αρχική Σελίδα » Blog » Τα όρια στη χρήση του Shared Hosting

Πολλοί αναρωτιούνται, τι είναι τα όρια στη χρήση των πόρων στο shared hosting και γιατί υπάρχουν; To shared hosting είναι ένα περιβάλλον φιλοξενίας που μοιραζόμαστε μαζί με άλλους φιλοξενούμενους. Με άλλα λόγια, ένας server φιλοξενεί περισσότερα από ένα websites, άρα μοιράζει τους διαθέσιμούς του πόρους (ισχύ, μνήμη κλπ) σε όλους τους φιλοξενούμενους στον ίδιο server. Κατά συνέπεια, θα πρέπει το σύνολο τον διαθέσιμων πόρων να διανέμεται δίκαια και σωστά μεταξύ των φιλοξενούμενων πελατών, προκειμένου να μην καταναλώνεται όλη η ισχύς από έναν με αρνητικές συνέπειες για τους υπόλοιπους. Αυτό το post θα σας εξηγήσει τα όρια που βλέπετε μέσα στο cPanel σας και τι σημαίνουν για το μέσο χρήστη.
Όπως ο χώρος στο δίσκο (disk space) και το εύρος ζώνης (bandwidth), σε κάθε λογαριασμό φιλοξενίας περιορίζεται η ποσότητα στη χρήση της επεξεργαστικής ισχύος CPU και μνήμης RAM, καθώς και άλλοι πόροι. Τα όρια που τίθενται έχουν ως σκοπό να διασφαλίσουν ότι κανείς από τους λογαριασμούς φιλοξενίας, δεν μπορεί να καταναλώσει περισσότερο από το μερίδιο που του αναλογεί, και να προκαλέσει προβλήματα στους υπόλοιπους χρήστες του server.

Χρήση επεξεργαστή/CPU Usage:

Αυτή η τιμή αντιπροσωπεύει την κατανομή των πόρων της CPU που χρησιμοποιείτε. Το ποσό των πόρων της CPU που παρέχουμε σε κάθε λογαριασμό είναι ένα ποσοστό των πόρων του server. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος Provider να παρέχει μέχρι 10% της CPU, του συνόλου των πόρων του server σε κάθε λογαριασμό, ή ανάλογα με τον τύπο του πακέτου hosting που έχει επιλέξει.
Αν αυτή η τιμή φτάνει το 100%, τότε αυτό σημαίνει ότι έχετε καταναλώσει όλους τους διαθέσιμους πόρους της CPU που διατίθενται στον λογαριασμό σας (hosting account). Αυτό δεν σημαίνει ότι ο server έχει καταναλώσει το 100% της CPU του, αλλά μόνο το συγκεκριμένο hosting account έχει χρησιμοποιήσει το 100% των διαθέσιμων πόρων του. Μόλις το account έχει χρησιμοποιήσει το 100%, όλες οι πρόσθετες διαδικασίες που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν την CPU τίθενται σε “sleep mode” και o χρήστης θα πρέπει να περιμένει μέχρι να ολοκληρωθούν τυχόν προηγούμενες διαδικασίες. Αυτό μπορεί να επιβραδύνει δραματικά την ιστοσελίδα σας και μπορεί ακόμη σε ακραίες περιπτώσεις, να κλείσει.

Χρήση Φυσικής μνήμης/ Memory Usage

Αυτή η τιμή αντιπροσωπεύει πόση μνήμη (ή RAM) χρησιμοποιείτε προς το παρόν στον λογαριασμό φιλοξενίας σας. Κάθε διαδικασία που δημιουργήθηκε από το λογαριασμό σας θα καταναλώσει μνήμη, πχ. κάθε σελίδα PHP που έχει πρόσβαση ένας χρήστης, κάθε σύνδεση ταχυδρομείου που κάνετε κοκ. Σε αντίθεση με τη χρήση της CPU, όπου παρέχει ένα ποσοστό των πόρων των servers, η χρήση της μνήμης έχει εφαρμοσμένο ένα σταθερό ποσό.
Αν αυτή η τιμή φθάνει το 100%, ή το παρεχόμενο όριο, μπορεί να αρχίσετε να αντιμετωπίσετε σφάλματα PHP (κατά περίπτωση) στην ιστοσελίδα σας, ή σε πολύ ακραίες περιπτώσεις μπορεί να δείτε μια σελίδα σφάλματος CloudLinux. Αυτά τα σφάλματα είναι συνήθως σύντομα και μόλις η χρήση της μνήμης μειωθεί κάτω από το όριο, αυτόματα λύνεται το πρόβλημα.

Διαδικασίες εισόδου/Entry Processes:

Είναι ο αριθμός των διαδικασιών που εισέρχονται στο λογαριασμό σας. Για παράδειγμα, κάθε σελίδα PHP που είναι προσβάσιμη από ένα χρήστη θα δημιουργήσει συνήθως μια ενιαία διαδικασία εισόδου. Πολλοί άνθρωποι παρερμηνεύουν την τιμή αυτή ως «μοναδικός αριθμός επισκεπτών που μπορείτε να έχετε στην ιστοσελίδα σας». Ενώ είναι αλήθεια ότι κάθε φορά που ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε μια σελίδα PHP θα αναπαράγεται μια διαδικασία εισόδου. Οι διαδικασίες αυτές συνήθως τελειώνουν τόσο γρήγορα, ώστε είναι εξαιρετικά απίθανο ότι για παράδειγμα 10 χρήστες ταυτόχρονα θα δημιουργήσουν την ίδια διαδικασία, εκτός και αν είχαν πολύ μεγάλο αριθμό ταυτόχρονων επισκεπτών στην ιστοσελίδα (πολλές δεκάδες έως και εκατοντάδες επισκεπτών). Ως διαδικασίες εισόδου μετράνε επίσης οι συνεδρίες SSH και τα cron jobs.
Αν έχετε φτάσει στο μέγιστο όριο για τις διαδικασίες εισόδου, στη συνέχεια περαιτέρω διαδικασίες δεν θα είναι εφικτές. Εάν προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια σελίδα PHP ενδέχεται να λάβετε ένα σφάλμα 508 (Limit Resource Reached).

Αριθμός διεργασιών/Number Of Processes:

Είναι παρόμοιο με τις διαδικασίες εισόδου, αλλά ο αριθμός διεργασιών περιλαμβάνει όλες τις διεργασίες που παράγονται από το hosting account, εκτός των PHP, SSH και cron jobs εργασιών που πραγματοποιούνται στις διαδικασίες εισόδου. Ο αριθμός αυτός είναι συνήθως πολύ χαμηλός, ακόμη και κάτω από υψηλή δραστηριότητα, όπως οι μη PHP εργασίες εκτελούνται και ολοκληρώνονται ακόμη πιο γρήγορα.

Χρήση I/O:

Αυτή η τιμή αντιπροσωπεύει πόσο Ι/O (Input/Output) που είναι η δραστηριότητα δίσκου – disk activity – disk performance) που χρησιμοποιεί ο λογαριασμός σας. Κάθε task το οποίο χρησιμοποιεί τον αποθηκευτικό χώρο (όπως η ανάγνωση ή γραφή στον δίσκο – storage – του server) καταναλώνει I/O. Περιορίζουμε τη μέγιστη ταχύτητα του δίσκου του κάθε λογαριασμού, για να εξασφαλίσουμε ότι κανένας λογαριασμός δεν θα μπορεί να κορέσει τις μονάδες δίσκου, μειώνοντας την απόδοση σε όλους τους υπόλοιπους λογαριασμούς.
Φτάνοντας αυτό το όριο, προκαλούνται διαδικασίες για να επιβραδύνει (μένοντας εντός του ορίου αυτού) ο δίσκος και κάθε task Θα πάρει πολύ περισσότερο χρόνο για να ολοκληρωθεί. Συνήθως δεν θα παρατηρήσετε αυτή την ρύθμιση εκτός εάν εκτελέσετε κάτι εντατικό στον δίσκο, όπως για παράδειγμα την δημιουργία ενός μεγάλου αντιγράφου ασφαλείας στο λογαριασμό σας. ή αν υπό συνθήκες οι φιλοξενούμενες εφαρμογές σας απαιτούν ιδιαίτερα αυξημένους ρυθμούς στην ανάγνωση / εγγραφή στη βάση δεδομένων σας.

inodes:

Κάθε αρχείο και φάκελος μέσα στο λογαριασμό σας υπολογίζεται ως 1 inode. Ο μέγιστος αριθμός των inodes είναι περιορισμένος, για να εξασφαλιστεί ότι οι χρήστες θα χρησιμοποιήσουν τις καλύτερες διαθέσιμες μεθόδους, για τη δόμηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας τους. Όσο περισσότερα αρχεία έχει ένας λογαριασμός, ακολούθως τόσο περισσότερος χρόνος χρειάζεται για την παραγωγή ενός backup και ο συνολικός αριθμός αρχείων, μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών.
Αν έχουμε φτάσει το όριο inode, δεν είναι πλέον εφικτή η δημιουργία νέων αρχείων ή φακέλων στο λογαριασμό. Αυτό μπορεί πραγματικά να είναι πολύ σοβαρό και να έχει ως αποτέλεσμα να μην λαμβάνετε e-mail και μπορεί ακόμη και να μην λειτουργεί η ιστοσελίδα σας σε περίπτωση που χρειαστεί να δημιουργηθεί ένας χώρος προσωρινής αποθήκευσης ή προσωρινά αρχεία.

Συμπέρασμα:

Ελπίζουμε ότι τα παραπάνω σας βοήθησαν να καταλάβετε τι σημαίνουν τα όρια στη μοιρασμένη φιλοξενία ιστοσελίδων. Λόγω της φύσης του shared hosting, αυτά τα όρια απαιτούνται για να διασφαλιστεί ότι κάθε χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες δίκαια, χωρίς να επηρεάζει τους άλλους χρήστες.

Μοιραστείτε το

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

© 2005 – 2019 SigmaWeb – Φιλοξενία Ιστοσελίδων | Web Hosting | Streaming Hosting | Dedicated Server | Σχεδιασμός Ιστοσελίδων | GR Domain Name

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο