Δεδομένων των συνθηκών σχετικά με την αλλαγή της τιμολογιακής πολιτικής της cPanel, κατόπιν μελέτης και έρευνας, παρέχουμε πλέον την δυνατότητα, σε κάθε μίσθωση νέου server, τη δυνατότητα επιλογής εναλλακτικά και DirectAdmin Panel για την διαχείριση των λογαριασμών φιλοξενίας του, με αισθητά χαμηλότερη χρέωση σε σχέση με τις νέες τιμές της cPanel, προκειμένου να κρατήσουμε το τελικό κόστος σε χαμηλότερα επίπεδα. Μια σύντομη εξήγηση της κατάστασης μπορείτε να δείτε στο σχετικό μας άρθρο στο Blog της SigmaWeb.Παρασκευή, Σεπτέμβριος 6, 2019

« Πίσω